Alumni


 •   Alumni Meet. List
  Dr. Manoj Patel, Principal, C.B.Patel Arts College, Nadiad.
  Dr. Bharat Zala, N. A. & T. V. Patel Arts College, V.V.Nagar.
  Dr. Shivprasad Sukla, N. A. & T. V. Patel Arts College, V.V.Nagar.
  Dr. Pratiksha Patel, N.S. Patel Arts College, Anand.
  Dr. Nina Sharma, Anand Arts College, Anand.
  Dr. Premchand Korali, Anand Arts College, Anand.
  Dr. Anila Mishra, Akhilesh Arts College, Boriavi.
  Dr. Mira Johari,
  Dr. Sharasvat Parmar
  Dr. Harshad Chauhan, Bhikhabhai Patel Arts College, Anand.
  Dr. Jitu Makwana, Bhikhabhai Patel Arts College, Anand.
  Ms. Bhavna Thakkar, N. S. Patel Arts College, Anand.
  Dr. Jayendra Mahida, Akhilesh Arts College, Boriavi.
  Miss. Hetal Parmar, Anand Arts College, Anand.
  Miss. Falguna Patel, N. S. Patel Arts College, Anand.
  Dr. Jagannath Pandit, Anklav.
  Dr. Girish Rohit, Khambhat.
  Dr. Dhiraj Vankar, Ahmadabad.
  Dr. Mahesh Patel, Principal, Arts College, Godhara.
  Dr. Abhay Parmar, Principal, Arts College, Santrampur.
  Dr. Govind Nandaniya, Singvad.
  Dr. Indudevi, Fatepura.
  Dr. Dhanraj Chaudhary, Vajha.
  Dr. Jasvant Rathva, Khedbrhma.